Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologi med själ!

vad är psykosyntes

historia och utbidlning

Inom psykosyntes är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur jag mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bidrar till att få alla, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. 

Viljan är central för att jag ska kunna leda mina olika delar i den riktning jag verkligen vill - det inre ledarskapet.

Inom psykoyntesen fokuserar man på det friska i människan och ser symptom som viktiga signaler att inkludera och lära känna, för att kunna bli det vi var ämnade att vara.

I terapin är det viktigt att inkludera mer än vårt intellekt. Därför är vanliga metoder som används - utöver samtal- exemplevis medveten närvaro (mindfullness), symboler, bilder, gestalttekniker och fritt skrivande.

För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen.

För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap.

Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.

Min Utbildning inom Psykosyntes
Jag är Diplomerad vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Utbildningen sträcker sig över fem år. Som medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningenEFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.