Grupp och Ledarutveckling

"Viktig ögonöppnare som fler borde gå"
                                               
Deltagarkommentar om Härskarteknik

Vi erbjuder kompetensutveckling inom tre områden

Kommunikation

GRUPPUTVECKLING

ledarskap

Ordet kommunikation betyder att göra gemensam. För att nå både resultat och välmende i en verksamhet behövs en välfungerande kommunikation inom verksamheten. Vi erbjuder inspiration och utbildning för både chefer och medarbetare kopplat till bland annat
- Feedback
- Presentationsteknik
- Bemöta Härskarteknik

Att arbetsgruppen fungerar ihop är en viktig förutsättning. Vi erbjuder utbildning och workshops som ger ökad självmedvetenhet och förstärker samarbetet inom gruppen exempelvis
- Beteendestilsanalys - DISC 
- Teambuilding
- Uppföljning av medarbetarenkät
 

Ledarskapet är en nyckelfaktor för engagemang och resultat hos medarbetarna i en verksamhet. Vi erbjuder utbildning och ledarträning kopplat till bland annat
- Ny som chef 
- Värderingar som ledarverktyg
- Organisatorisk arbetsmiljö - en chefsmöjlighet