värdeskapande HR

Vi hjälper våra kunder med sina utmaningar inom HR – ofta behöver de hjälp att lösa en specifik fråga. Utmaningarna de står inför kan vara många, komplexa och varierande. Det kan exempelvis handla om utveckling av HR processer, policies och personalhandbok, kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering, ökad träffsäkerhet i rekrytering, aktivt värderingsarbete som stödjer måluppfyllelse.

Vi tillhandahåller ett professionellt HR-konsultstöd utifrån varje kunds specifika behov. Ibland arbetar vi i team och kan då bidra med olika kompetenser och erfarenheter parallellt när det behövs.

Personalarbete som verkligen gör skillnad - för verksamhet och individ

vill DU FÖRBÄTTRA DITT HR ARBETE?
Hör av dig!

 

Exempel på kunder är Bilfinger, WallVision, sensus och LUCO