Ledarcoaching

Bli den ledare du vill vara!

Som  ledare gör du skillnad! Hur väl du känner dig själv och medvetenhet om hur du vill påverka i din ledarroll är viktiga grunder för ett hållbart ledarskap - hållbart både för dig och din grupp. En målsättning är att stötta dig som ledare och chef så att du kan använda din fulla potential i ditt viktiga uppdrag. Ledarcoaching är helt enkelt effektiv och individanpassad ledarutveckling.

Metoden som stöd för hållbart resultat - individuellt upplägg

Vi tydliggör bilden av var du står idag. Vad är ditt uppdrag och roll i verksamheten. Vilka är dina styrkor och utmaningar. Som person och i rollen för att nå dina, gruppens och verksamhetens mål.

Vi tydliggör bilden av vilken typ av utveckling och/eller förändring du vill uppnå som person och i rollen som ledare.

Tillsammans planerar vi åtgärder du kan aktivt prova mellan våra möten. Vi följer upp, utvärderar och justerar utifrån det du märker i din vardag. På det sättet får du både ökad insikt och verktyg för att utvecklas som person och ledare i den rikting du vill.

Ett vanligt upplägg är att vi ses 10-12 gånger