karriärcoaching

Att investera i karriärcoaching, innebär att du ger dig själv chansen att undersöka om du kan göra verklighet av dina drömmar.

Att ta hjälp av en coach som använder en målinriktad process ökar chansen för dig att finna en ny hållbar inriktning för din yrkesutveckling. Såsom nytt arbete, utveckling inom befintlig roll, studier eller att starta eget. 

För dig som vill att din yrkesutveckling ska hänga ihop med vad du önskar med ditt liv!

Metoden som stöd för hållbart resultat - individuellt upplägg

Inåt - Vi identifiera dina styrkor, drivkrafter,
värderingar, intressen och färdigheter. Grundar för beslut om möjliga utvecklingssteg vidare

Utåt -Vi kartlägger fakta om möjliga utvecklingsvägar. Beslutar målinriktning.  Vi går igenom CV, ansökningshandlingar, intervju-
tränar och kartlägger relevanta nätverk

Framåt - Vi skapar en fortsatt handlingsplan för att du ska uppnå dina mål. 

Kort om metoden: Baserad på forskning och empiri, huvudsakligen utvecklad av bolaget New Career. NC-metoden har använts av bland andra SVT, Volvo, Göteborgs Stad och Trafikverket kopplat till outplacement och internt arbete med karriärväxling