Coaching - stöd att nå dit du vill

När du vill gå från tanke till handlig är coaching ett bra verktyg. Med en tydlig, strukturerat och målinriktad metod får du stöd att tydliggöra för dig själv var du står nu, vart du vill och hur du kan ta dig dit. 

Resultatinriktad och behovsanpassad coaching inom två områden

Genom frågorna hittade jag mina egna svar